شیوه برگزاری کلاس در ترم تابستان 1400

مدیریت مؤسسه زبان آموز در گفتگو با بخش روابط عمومی مؤسسه، بر برنامه ریزی ترم تابستان 1400 در جهت برگزاری کلاس ها به صورت حضوری تأکید کرد. مظفر افزود خانواده ها و زبان آموزان به شدت خواستار برگزاری کلاس های حضوری هستند و در این راستا مؤسسه کلیه تمهیدات لازم را اندیشیده است تا با رعایت دقیق کلیه دستورالعمل های بهداشتی کلاس ها به روال سابق برگردد. وی به تعبیه تونل ضدعفون در ورودی مؤسسه، تقویت سیستم تهویه، برنامه ریزی جهت ضدعفونی کردن کلاس ها بعد از هر جلسه، فاصله گزاری و کاهش ظرفیت کلاس ها تا نصف و قرار دادن دستگاه ضدعفونی در سالن پذیریش را از جمله این اقدامات برشمرد. مدیر مؤسسه زبان آموز با بیان اینکه رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی زبان آموزان مانند استفاده از ماسک، دستکش و غیره در محیط مؤسسه الزامی می باشد، خواستار توجه کلیه مراجعین آموزشگاه به این مسائل شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آن دسته زبان آموزانی که خواهان شرکت در کلاس ها مجازی هستند با اشاره به اینکه مرسسه خود را نسبت به کلیه زبان آموزان متعهد می داند بر فراهم آوردن امکان ادامه فرآیند یادگیری این زبان آموزان در فضای مجازی تأکید کرد و از ادامه یافتن آموزش های مجازی توأمان با کلاس های حضوری خبر داد.

1400/04/02
: 3 : 0