خردسالان 2

مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي 7 سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و ... از ويژگي این مجموعه است.
اين دوره مختص به گروه سني7-9 سال مي باشد . در اين دوره ها 4 مهارت شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن تدریس مي گردد. فونيكس يك سيستم آموزش زبان انگــليسي ويژه كودكان است كه توسط تعدادي از مربيان زبان انگليسي در كشور انگلســــــــــتان گرد آوري شده است . در اين سيستم آموزشي كودكان با آموختن آواهاي حروف زبان انگليسي و در كنار هم گذاشتن صداها موفق به خواندن و نوشتن مي شوند . در اين روش براي هر يك از حروف اكشــن خاصي در نظر گرفته شده است كه كودك اين اكشن را با حركات دست و صورت و يا بــــــــدن خود نشان مي دهد اين بدان معناست كه كودك هــــــــــر كدام از صداها را با اكشن ان صدا مي آموزد و براي هر ترم تعدادي وسايل كمك آموزشي نظير فلش كارت ، كتاب و لوح صوتی و سرود در نظر گرفته شده است.